ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com داغ
Ksh2,100.00
1 سال
Ksh2,100.00
1 سال
Ksh2,100.00
1 سال
.co.ke داغ
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
.org فروش
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
.net
Ksh2,400.00
1 سال
Ksh2,400.00
1 سال
Ksh2,400.00
1 سال
.ke
Ksh3,500.00
1 سال
Ksh3,500.00
1 سال
Ksh3,500.00
1 سال
.africa
Ksh3,500.00
1 سال
Ksh3,500.00
1 سال
Ksh3,500.00
1 سال
.info
Ksh3,550.00
1 سال
Ksh3,550.00
1 سال
Ksh3,550.00
1 سال
.earth
Ksh10,000.00
1 سال
Ksh10,000.00
1 سال
Ksh10,000.00
1 سال
.biz
Ksh2,719.00
1 سال
Ksh2,719.00
1 سال
Ksh2,719.00
1 سال
.ac.ke
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
.sc.ke
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
.ne.ke
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
.or.ke
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
.info.ke
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
.mobi.ke
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
.me.ke
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
.me
Ksh3,200.00
1 سال
Ksh3,200.00
1 سال
Ksh3,200.00
1 سال
.app
Ksh3,500.00
1 سال
Ksh3,500.00
1 سال
Ksh3,500.00
1 سال
.name
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
.design
Ksh8,500.00
1 سال
Ksh8,500.00
1 سال
Ksh8,500.00
1 سال
.co
Ksh4,683.00
1 سال
Ksh4,683.00
1 سال
Ksh4,683.00
1 سال
.blog
Ksh4,683.00
1 سال
Ksh4,683.00
1 سال
Ksh4,683.00
1 سال
.ca
Ksh2,417.00
1 سال
Ksh2,417.00
1 سال
Ksh2,417.00
1 سال
.club
Ksh2,719.00
1 سال
Ksh2,719.00
1 سال
Ksh2,719.00
1 سال
.cn
Ksh2,417.00
1 سال
Ksh0.00
1 سال
Ksh2,417.00
1 سال
.co.uk
Ksh1,322.00
1 سال
Ksh1,322.00
1 سال
Ksh1,322.00
1 سال
.de
Ksh1,322.00
1 سال
Ksh1,322.00
1 سال
Ksh1,322.00
1 سال
.eu
Ksh1,435.00
1 سال
Ksh1,435.00
1 سال
Ksh1,435.00
1 سال
.io
Ksh7,855.00
1 سال
Ksh7,855.00
1 سال
Ksh7,855.00
1 سال
.mobi
Ksh4,985.00
1 سال
Ksh4,985.00
1 سال
Ksh4,985.00
1 سال
.nl
Ksh1,435.00
1 سال
Ksh1,435.00
1 سال
Ksh1,435.00
1 سال
.online
Ksh4,834.00
1 سال
Ksh4,834.00
1 سال
Ksh4,834.00
1 سال
.site
Ksh5,589.00
1 سال
Ksh5,589.00
1 سال
Ksh5,589.00
1 سال
.top
Ksh1,813.00
1 سال
Ksh1,889.00
1 سال
Ksh1,813.00
1 سال
.tw
Ksh4,532.00
1 سال
Ksh0.00
1 سال
Ksh4,532.00
1 سال
.uk
Ksh1,322.00
1 سال
Ksh1,322.00
1 سال
Ksh1,322.00
1 سال
.us
Ksh1,662.00
1 سال
Ksh1,662.00
1 سال
Ksh1,662.00
1 سال
.vip
Ksh2,719.00
1 سال
Ksh2,719.00
1 سال
Ksh2,719.00
1 سال
.xyz
Ksh2,417.00
1 سال
Ksh2,417.00
1 سال
Ksh2,417.00
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود